http://forkredit.com/ | | |

ГП "Кыргыз Почтасы"

There are no slide to show, Please make sure you have configured SlideShow correctly. Prev Next

Новости

Информация


Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги алдындагы “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасы “Кыргыз почтасы” МИсынын Ат - Башы райондук филиалынын жетекчисинин бош кызмат ордун ээлөө үчүн АЧЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Аталган кызмат ордун ээлөө үчүн талапкерлерге төмөнкү талаптар коюлат:

-    Кыргыз Республикасынын жарандыгы

-   жогорку билим же  почта байланышы адистиги боюнча  орто атайын  билим;

-   жетекчилик кызмат орундарында 5 жылдан кем эмес иш стажы же 8 жылдан кем эмес почта байланышы тармагындагы иш тажрыйбасы;

-   почта байланышы чөйрөсүндөгү иш тажрыйбасы;

-   почта байланышын уюштурууну билүү;

-   финансы, чарбачылык иш жана корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын билүү;

-    аналитикалык иш, бизнес-пландоо, божомолдоо жана финансылык менеджмент көндүмдөрү;

-    соттолгондугу алынбаган же жабылбаган адам катыша албайт;

-    персоналдык компьютерди колдоно билүү;

-    тийиштүү профилдер боюнча квалификациясын жогорулатуу курстарынан өткөндүгү тууралуу сертификаттарга артыкчылык берилет;

-    жоопкерчилик, демилгелүүлүк, командада иштөөнү билүү.

-   мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.


Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги алдындагы “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасы “Кыргыз почтасы” МИсынын Тон райондук филиалынын директорунун бош кызмат ордун ээлөө үчүн АЧЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Аталган кызмат ордун ээлөө үчүн талапкерлерге төмөнкү талаптар коюлат:

-    Кыргыз Республикасынын жарандыгы

-   жогорку билим же  почта байланышы адистиги боюнча  орто атайын  билим;

-   жетекчилик кызмат орундарында 5 жылдан кем эмес иш стажы же 8 жылдан кем эмес почта байланышы тармагындагы иш тажрыйбасы;

-   почта байланышы чөйрөсүндөгү иш тажрыйбасы;

-   почта байланышын уюштурууну билүү;

-   финансы, чарбачылык иш жана корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын билүү;

-    аналитикалык иш, бизнес-пландоо, божомолдоо жана финансылык менеджмент көндүмдөрү;

-    соттолгондугу алынбаган же жабылбаган адам катыша албайт;

-    персоналдык компьютерди колдоно билүү;

-    тийиштүү профилдер боюнча квалификациясын жогорулатуу курстарынан өткөндүгү тууралуу сертификаттарга артыкчылык берилет;

-    жоопкерчилик, демилгелүүлүк, командада иштөөнү билүү.

-   мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.


Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги алдындагы “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасы “Кыргыз почтасы” МИсынын Кара Буура райондук филиалынын жетекчисинин бош кызмат ордун ээлөө үчүн АЧЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Аталган кызмат ордун ээлөө үчүн талапкерлерге төмөнкү талаптар коюлат:

-    Кыргыз Республикасынын жарандыгы

-   жогорку билим же  почта байланышы адистиги боюнча  орто атайын  билим;

-   жетекчилик кызмат орундарында 5 жылдан кем эмес иш стажы же 8 жылдан кем эмес почта байланышы тармагындагы иш тажрыйбасы;

-   почта байланышы чөйрөсүндөгү иш тажрыйбасы;

-   почта байланышын уюштурууну билүү;

-   финансы, чарбачылык иш жана корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын билүү;

-    аналитикалык иш, бизнес-пландоо, божомолдоо жана финансылык менеджмент көндүмдөрү;

-    соттолгондугу алынбаган же жабылбаган адам катыша албайт;

-    персоналдык компьютерди колдоно билүү;

-    тийиштүү профилдер боюнча квалификациясын жогорулатуу курстарынан өткөндүгү тууралуу сертификаттарга артыкчылык берилет;

-    жоопкерчилик, демилгелүүлүк, командада иштөөнү билүү.

-   мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.


ГП «Кыргыз почтасы» открыло интернет-магазин postmarket.kg

ГП «Кыргыз почтасы» открыло интернет-магазин postmarket.kg

С каждым днем активно развиваются интернет технологии. Кыргызстанцы все чаще приобретают товары в интернете потому, что это удобно и занимает немного времени. Наше предприятие обладает мощным потенциалом в сфере интернет-коммерции.

 


Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги алдындагы “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасы “Кыргыз почтасы” МИсынын Сокулук райондук филиалынын жетекчисинин бош кызмат ордун ээлөө үчүн АЧЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Аталган кызмат ордун ээлөө үчүн талапкерлерге төмөнкү талаптар коюлат:

-    Кыргыз Республикасынын жарандыгы

-   жогорку билим же  почта байланышы адистиги боюнча  орто атайын  билим;

-   жетекчилик кызмат орундарында 5 жылдан кем эмес иш стажы же 8 жылдан кем эмес почта байланышы тармагындагы иш тажрыйбасы;

-   почта байланышы чөйрөсүндөгү иш тажрыйбасы;

-   почта байланышын уюштурууну билүү;

-   финансы, чарбачылык иш жана корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын билүү;

-    аналитикалык иш, бизнес-пландоо, божомолдоо жана финансылык менеджмент көндүмдөрү;

-    соттолгондугу алынбаган же жабылбаган адам катыша албайт;

-    персоналдык компьютерди колдоно билүү;

-    тийиштүү профилдер боюнча квалификациясын жогорулатуу курстарынан өткөндүгү тууралуу сертификаттарга артыкчылык берилет;

-    жоопкерчилик, демилгелүүлүк, командада иштөөнү билүү.

-   мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү


Награждение победителей республиканского конкурса «Письмо Маме»

   Сегодня, 19 июня 2017 года состоялось торжественное награждение победителей республиканского детского конкурса «Письмо Маме» на тему: «Мама святая, Мама дороже всех».

  Напомним, конкурс был организован Государственным предприятием «Кыргыз почтасы» в рамках Года нравственности, воспитания и культуры. И посвящен ежегодному празднованию Дня матери в Кыргызстане. Тем самым хотели показать, что ценность материнства превыше всего и какой огромный вклад наши мамы вносят в воспитание будущего поколения. Главную цель которую мы желали достичь - это привлечь внимание к проблемам материнства, воспитанию любви к матери и укреплению института семьи.


Акция «Помним»

    Ко дню Великой Победы в Великой Отечественной Войне, компания        БИЛАЙН провела ежегодную акцию «Помним» по сбору денежных средств для ветеранов Великой Отечественной Войны.

   Следуя сложившейся традиции, компания БИЛАЙН обратилась к ГП «Кыргыз почтасы» для последующей адресной доставке денежных средств участникам ВОВ по всей республике. Так в этом году денежные средства были переданы 613-и ветеранам ВОВ по 1000,00 сом каждому.


“Кыргыз почтасы” МИсынын Токтогул райондук филиалынын жетекчисинин бош кызмат ордун ээлөө үчүн АЧЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Аталган кызмат ордун ээлөө үчүн талапкерлерге төмөнкү талаптар коюлат:

-    Кыргыз Республикасынын жарандыгы

-   жогорку билим же  почта байланышы адистиги боюнча  орто атайын  билим;

-   жетекчилик кызмат орундарында 5 жылдан кем эмес иш стажы же 8 жылдан кем эмес почта байланышы тармагындагы иш тажрыйбасы;

-   почта байланышы чөйрөсүндөгү иш тажрыйбасы;

-   почта байланышын уюштурууну билүү;

-   финансы, чарбачылык иш жана корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын билүү;

-    аналитикалык иш, бизнес-пландоо, божомолдоо жана финансылык менеджмент көндүмдөрү;

-    соттолгондугу алынбаган же жабылбаган адам катыша албайт;

-    персоналдык компьютерди колдоно билүү;

-    тийиштүү профилдер боюнча квалификациясын жогорулатуу курстарынан өткөндүгү тууралуу сертификаттарга артыкчылык берилет;

-    жоопкерчилик, демилгелүүлүк, командада иштөөнү билүү.

-   мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.


Турнир по мини-футболу посвященный Дню связиста
Турнир по мини-футболу посвященный Дню связиста

     В минувшую субботу, на одном из столичных стадионов прошел турнир по мини-футболу посвященный Дню связиста. В нем приняли участия ведущие связисты Кыргызстана: Государственное агентство связи, Государственное предприятие «Кыргыз почтасы», ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom), ОсОО «НУР Телеком» (О!), ООО «Sky Mobile» (Beeline).

    Соревнования были организованы Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики и являются ежегодными. В этом году чемпионами турнира стала команда ГП «Кыргыз почтасы», 2 – место заняла команда Гос. агентства связи и почетное 3-е место забрала команда ОсОО «Нур Телеком». Судейская коллегия также отметила лучшего игрока турнира, им стал Нурсултан Казымбеков, который защищал честь ГП «Кыргыз почтасы». Победителей наградили Кубком, дипломами и памятными подарками.


Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» запустил акцию «Бесплатные посылки»
Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» запустил акцию «Бесплатные посылки»

         В честь майских праздников «Кыргыз почтасы» проводит мега-акцию «Бесплатные посылки». Теперь адресовать письмо партнерам, выслать необходимые документы или просто порадовать близких, послав подарок стало еще проще и выгодней. С любого региона нашего замечательного Кыргызстана можно отправить посылку в город Бишкек абсолютно БЕСПЛАТНО.


<< < 1 2 3 4 5 6  >>