http://forkredit.com/ | | |

ГП "Кыргыз Почтасы"

There are no slide to show, Please make sure you have configured SlideShow correctly. Prev Next

Новости

Информация


Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги алдындагы “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасы “Кыргыз почтасы” МИсынын Жумгал райондук филиалынын жетекчисинин бош кызмат ордун ээлөө үчүн АЧЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Аталган кызмат ордун ээлөө үчүн талапкерлерге төмөнкү талаптар коюлат:

-    Кыргыз Республикасынын жарандыгы

-   жогорку билим же  почта байланышы адистиги боюнча  орто атайын  билим;

-   жетекчилик кызмат орундарында 5 жылдан кем эмес иш стажы же 8 жылдан кем эмес почта байланышы тармагындагы иш тажрыйбасы;

-   почта байланышы чөйрөсүндөгү иш тажрыйбасы;

-   почта байланышын уюштурууну билүү;

-   финансы, чарбачылык иш жана корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын билүү;

-    аналитикалык иш, бизнес-пландоо, божомолдоо жана финансылык менеджмент көндүмдөрү;

-    соттолгондугу алынбаган же жабылбаган адам катыша албайт;

-    персоналдык компьютерди колдоно билүү;

-    тийиштүү профилдер боюнча квалификациясын жогорулатуу курстарынан өткөндүгү тууралуу сертификаттарга артыкчылык берилет;

-    жоопкерчилик, демилгелүүлүк, командада иштөөнү билүү.

-   мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.


Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги алдындагы “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасы “Кыргыз почтасы” МИсынын Балыкчы почта филиалынын директорунун бош кызмат ордун ээлөө үчүн АЧЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Аталган кызмат ордун ээлөө үчүн талапкерлерге төмөнкү талаптар коюлат:

-    Кыргыз Республикасынын жарандыгы

-   жогорку билим же  почта байланышы адистиги боюнча  орто атайын  билим;

-   жетекчилик кызмат орундарында 5 жылдан кем эмес иш стажы же 8 жылдан кем эмес почта байланышы тармагындагы иш тажрыйбасы;

-   почта байланышы чөйрөсүндөгү иш тажрыйбасы;

-   почта байланышын уюштурууну билүү;

-   финансы, чарбачылык иш жана корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын билүү;

-    аналитикалык иш, бизнес-пландоо, божомолдоо жана финансылык менеджмент көндүмдөрү;

-    соттолгондугу алынбаган же жабылбаган адам катыша албайт;

-    персоналдык компьютерди колдоно билүү;

-    тийиштүү профилдер боюнча квалификациясын жогорулатуу курстарынан өткөндүгү тууралуу сертификаттарга артыкчылык берилет;

-    жоопкерчилик, демилгелүүлүк, командада иштөөнү билүү.

-   мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.


ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ (КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ – ОТБОР КОМПАНИИ)

Кыргызская Республика

Проект «Развитие финансового сектора»

Кредит No./ Грант No.: IDA 50670-KG/H760-KG

 

Название задания: проведение АУДИТА ГП «Кыргыз почтасы» по состоянию и за годы заканчивающийся 31 декабря 2016 и 31 декабря 2017

Пакет No. (в соответствии с Планом закупок): FSDP/CS/2.2.4/2017

 

Правительство Кыргызской Республики получило кредит и грант от Международной ассоциации развития (МАР) в поддержку реализации Программы по развитию финансового сектора (FSDPP125689). Проект включает компонент, направленный на расширение финансового обслуживания через сеть филиалов «Кыргыз Почтасы» (КП). Часть финансирования будет использовано для технического содействия в целях наращивания потенциала в области финансового менеджмента КП.

В целях более эффективного использования потенциала ГП «КП» и достижения целей в рамках реализации проекта развития финансового сектора (ПРФС), ГП «КП необходимо активизировать свои деловые соглашения в области финансового и частного сектора. Далее...


C 10 апреля 2017г. в филиалах ГП «Кыргыз почтасы» открылся обмен международными денежными переводами по системе «ЛИДЕР».

Уважаемые клиенты ГП «Кыргыз почтасы»!

       Мы рады сообщать о том, что в целях расширения ассортимента предоставляемых услуг населению Кыргызской Республики, с 10 апреля 2017г. в филиалах ГП «Кыргыз почтасы» открылся обмен международными денежными переводами по системе «ЛИДЕР».

      Посредством системы «Лидер» перевод можно отправить и получить в/из стран СНГ и Дальнего Зарубежья.

      ГП «Кыргыз почтасы» - с нами удобно, надежно и выгодно!!!


Швейцарияга баргын келеби??? Анда бул сен үчүн!!!
Швейцарияга баргын келеби??? Анда бул сен үчүн!!!

Бүгүн сенин бекер жолдомо утуп алуу мүмкүнчүлүгүң бар, андан тышкары көп деген белектерге ээ боло аласың?!? Мүнкүнчүлүгүңдү пайдалан!!! Шашыл, убакыт чектелген, 2017 жылдын 21чи апрелине чейин эле.

            “Кыргыз почтасы” Мамлекеттик ишканасы,  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте жана БУУнун ЮНИСЕФ балдар фондунун партнерлугунда

“СЕН БИРИККЕН УЛУТТАР УЮМУНУН ЖАНЫ ГЕНЕРАЛДЫК КАТЧЫСЫНЫН КЕҢЕШЧИСИ БОЛГОНУҢДУ ЭЛЕСТЕТ. БИРИНЧИ КЕЗЕКТЕ КАЙСЫ ААЛАМДАШКАН КӨЙГӨЙДҮ ЧЕЧҮҮГӨ ЖАРДАМ БЕРЕТ ЭЛЕҢ? АНЫ ЧЕЧҮҮГӨ КАНДАЙ КЕҢЕШ БЕРЕТ ЭЛЕҢ?” темасындагы жаштар үчүн эпистолярдык жанрдагы дилбаяндар сынагын өткөрүүдө.


Хочешь в Швейцарию ??? Тогда это для тебя!!!
Хочешь в Швейцарию ??? Тогда это для тебя!!!

У тебя сегодня есть возможность воспользоваться  моментом и выиграть бесплатную путевку, а также получить множество подарков?!? Спеши, время ограниченно, только до 21 апреля 2017 года.

       Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» совместно Министерством образования и науки Кыргызской Республики в партнерстве  с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской Республике проводит международный,  молодежный конкурс сочинений эпистолярного жанра на тему:

     «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог (-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал (-а), чтобы он справился с ее решением».


Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» запустил республиканский конкурс «Письмо Маме»
Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» запустил республиканский конкурс «Письмо Маме»

    Мама - это первое слово почти каждого малыша. Мама дарит нам жизнь, сопровождает нас с самых первых ее моментов и на всем протяжении. Что может быть сильнее материнской любви? Трудно ответить на этот вопрос. Они всегда думают о нас, своих детках, и когда мы взрослеем, для них остаемся самыми любимыми, маленькими проказниками которым нужна материнская ласка, опека и доброта. 


Сотрудники ГП «Кыргыз почтасы» выявили преступников.

В Бишкеке предотвратили финансовое преступление. Неизвестные лица осуществили несанкционированный доступ к Национальной системе денежных переводов и хотели обналичить денежные средства по подложенному переводу. Их оперативно выявили работники Кыргыз почтасы. ПГ «Денежные переводы» и Отдел внутреннего аудита Кыргыз почтасы сразу обнаружили неладное в системе и подали сигнал правоохранительным органам. При попытке снять виртуальные деньги, горе-взломщиков задержали с поличным. На месте их уже ожидали сотрудники финансовой полиции.


ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ (ПУТ)

            Государственное предприятие "Кыргыз почтасы" при Государственном комитете информационных технологий и коммуникаций Кыргызской Республики через Отдел координации проекта «Развитие финансового сектора» настоящим приглашает правомочных Участников торгов представить в запечатанном виде свои конкурсные предложения на поставку и установку Информационной системы ERP. Конкурсные предложения должны быть доставлены по указанному далее адресу не позднее 15:00 местного времени (KGT) 12 мая 2017 года. Опоздавшие конкурсные предложения будут отклонены. Конкурсные предложения будут вскрыты в присутствии представителей Участников торгов, которые пожелают принять участиев этом мероприятии, по нижеуказанному адресу в 15:00 местного времени (KGT) 12 мая 2017 года.


ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ (КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ – ОТБОР КОМПАНИИ)

Выражения заинтересованности должны быть представлены по адресу, указанному ниже (нарочно, по почте, по факсу или по электронной почте) на английском языке продлен до 17:00,  24 марта 2017г.

 


<< < 1 2 3 4 5 6 7  >>