Почталарды көзөмөлдөө
мисал: RF727913178SG
"R", "C", "V" жана "E" менен башталган штрих-код жана тамга идентификаторлор
менен почта жөнөтмөлөрүнө көз салууга болот.
Өткөрүүнүн бүткүл стадиясында катталып, алуучуларга кол коюу менен тапшырылган заказдык почта жөнөтмөлөрү гана көзөмөлдөнөт, булар: Катталган “R” жана баалуу “V” тамгалар,
Жөнөкөй посылкалар "СP" жана камсыздандырылган "СP" жана Express mail service кызматы "E"
Ошондой эле бул жерде Кыргыз Республикасынын аймагына келген почта жөнөтмөлөрү гана көрсөтүлгөн. Эгерде сиз почта жөнөтмөлөрүнүн бүт жолун байкагыңыз келсе, анда веб-сайтка өтүңүз Track24

ӨНӨКТӨШТӨР