Совет директоров

Болгонбеков Бахтияр Калманович

Сатимкулов Нургазы Кудайбердиевич

Бекишев Усеналы Дуйшенаалыевич

Ревизор

Акылов Нурланбек Карагулович

Молдобеков Камбарбек Амантурович

Мамбетов Асейин Сабатбекович