Посылкаларды кабыл алуу жана берүү

Посылкалар.

Посылкаларда төмөнкүлөр жөнөтүлөт:

Ар кандай түрдөгү маданий-тиричилик жана өндүрүштүк багыттагы буюмдар, азык-түлүктөр (тез бузулуучу азыктардан сырткары – эт, балыктар, союлган куш, ак май, колбаса азыктары ж.б.), басылмалар, өсүмдүктөр, аарылар, дары-дармектер, медициналык препараттар ж.б.

Төмөнкү салмак менен кабыл алынат:

а) бөлүнүүчү салым менен – 20 кг.

б) бөлүнбөс салым менен – 30 кг.

Таңгактын өлчөмдөрү:

  • эң көп 50х50х40;
  • эң аз (аарылар салынган посылкалардын тышкары) бир өлчөөдө 10 см жана калган өлчөөлөрдүн ар биринде кеминде – 5 см.