Реквизиттер

КРӨ караштуу МКК алдындагы “Кыргыз почтасы” МИ

ИУРК 20382073
инн: 01504199410099
“Айыл Банк» ААК
БИК: 135001
э/эсеби: 1350100024028647
ИСКБ 999
дарек: Бишкек ш., Чүй пр., 227
тел: 61-02-92; 61-36-05
Генералдык директор: Наспеков Марс Дамирович
Башкы бухгалтер: Ж.М.Медетова