Филиалдар

КРӨ караштуу МКК алдындагы “Кыргыз почтасы” МИ Кыргыз Республикасынын бардык аймагында жайгашкан почта байланышынын филиалдарынын жана бөлүмдөрүнүн эң кеңири жайылган тармагына ээ жана 922 объекттен турат: областтык деңгээлдеги 4 почта филиалы, райондук жана шаардык деңгээлдеги 44 филиал, “Бишкек почтамт” филиалы, аймактык филиалдардын курамындагы 870 почта байланыш бөлүмдөрү, “Эл аралык почта алмашуу жана логистика борбору” (ЭПАЛБ)филиалы.