Медиагалерея

“Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасы, ишкананын иши, жаңы кызмат көрсөтүүлөр, жетишкендиктер, өткөрүлүүчү иш-чаралар жөнүндө актуалдуу маалымдоо үчүн массалык маалымат каражаттарынын (ММК) өкүлдөрү менен өз ара аракеттенет. “Кыргыз почтасы” МИ почта жөнүндө маалыматка ММКнын эркин жетүүсүн камсыздоого, интервью уюштурууга жана сиздин суроолоруңузга жооп берүүгө ыкчам жардам берүүгө даяр.

Басма сөз катчысы
Раимкулова Назгүл Талайбековна
+996 312 61 00 69
e-mail: nraimkylova@kyrgyzpost.kg