Жетекчилер

Черикчиев Марат Жолдошбекович

Черикчиев Марат Жолдошбекович

«Кыргыз почтасы» ААК башкармалыгынын төрагасы

МАСИЯНОВА УУЛЖАН КАНЫБЕКОВНА

Өндүрүштүк директору – «Кыргыз почтасы» ААК башкармалыгынын мүчөсү

Сарбанов Санджар Болотович

«Кыргыз почтасы» ААКнын коммерциялык директору – Башкармалыктын мүчөсү

Ким Михаил Геннадьевич

«Кыргыз почтасы» ААКсынын административдик директору – Башкармалыктын мүчөсү

Кунакунова Зейнеп Керимжановна

Финансы директору – «Кыргыз почтасы» ААК Башкармалыгынын мүчөсү