Түзүм:

«Кыргыз почтасы» ААКсынын жетекчиси Башкармалыктын төрагасы болуп саналат. «Кыргыз почтасы» АК өзүн-өзү камсыздайт. Уюмдун Борбордук кеңсеси жана 4 филиалы бар: CMPO, Түштүк, Түндүк жана Чыгыш аймактык бөлүмдөрү.