Башкаруучулар кенеши

Болгонбеков Бахтияр Калманович

Сатимкулов Нургазы Кудайбердиевич

Бекишев Усеналы Дуйшенаалыевич

Ревизорлор

Акылов Нурланбек Карагулович

Молдобеков Камбарбек Амантурович

Мамбетов Асейин Сабатбекович