Почта көзөмөлү
мисалы: RF727913178SG
“R”, “C”, “V” жана “E” менен башталган
штрих-коддор жана тамга идентификаторлору почтага көз салуу үчүн колдонулушу мүмкүн.
Өткөрүүнүн бүткүл стадиясында алуучуларга кол тамгалар менен жеткирилген күбөлөндүрүлгөн почта гана көзөмөлдөнөт, атап айтканда: заказдык “R” жана баалуу “V” тамгалары,
Жөнөкөй посылкалар “CP” жана камсыздандырылган “CP” жана Express mail service почта кызматы “E”
Ошондой эле бул жерде Кыргыз Республикасынын аймагына келген почта жөнөтмөлөрү гана көрсөтүлгөн. Эгер сиз почтанын бүт жолун байкоону кааласаңыз, анда сайтка өтүңүзTrack24