Жазылуу

КӨҢҮЛ БУРГУЛА
Урматтуу жазылуучулар жана почта байланышынын кызматкерлери!

Каталогго кирген басылмалар Кыргыз Республикасынын аймагында жана 2024-жылга жазылуу боюнча тийиштүү келишимдерди түзгөн мамлекеттерде таркатылат. Гезит жана журналдарга жазылуу 2023-жылдын 25– сентябырынанбаштап Каталог боюнча аны кабыл алуу шарттары менен белгиленген мөөнөткө таризделет.

КАТАЛОГТУН СҮРӨТМӨСҮ

I. Кыргыз Республикасынын гезит-журналдары.
II. Башка мамлекеттердин газеталары жана журналдары.

Ар бир бөлүктүн ичинде басылмалар алфавиттик тартипте жайгашкан жана аларга жазылуу индекси бар.Басылмалардын аталышынын жанында материалдардын чыга турган тилдери кашаа менен көрсөтүлгөн. Айрымбасылмалардын басылма ээлеринин телефондору менен көрсөтүлгөн аннотацияларыбар.
Каталогго кошумчалар чыгарылышы мүмкүн.

ЖАЗЫЛУУ БААСЫ
Каталогдо ар бир жазылуу мезгили үчүн баасы көрсөтүлгөн.
Басылмага жазылуу баасы жазылуучудан жазылууну тариздөө учурунда алынат. Жазылуу баасы каталогдук баадан жана жеткирүү боюнча почта байланышынын жергиликтүү кызмат көрсөтүү баасынанНДС жана НсПэсепке алуу менен түзүлгөн.
Жазылуу баасы Кыргыз Республикасынын бардык региондору үчүн келтирилген.

ЖАЗЫЛУУНУ ТАРИЗДӨӨ
Каталогго кирген газета-журналдарга жазылуу басуу мезгилине ылайык 1 айдан 6 айга чейин кабыл алынат. Жазылуу учурунда абонент Жазылуу формасын ф.СП-1 жеткирүү картасы менен ар бир басылма үчүн өзүнчө калем менен, түшүнүктүү жана аббревиатурасыз толтурат. Басылманын аталышы жана индекси, жазылуунун мөөнөтү жана баасы Каталогдун маалыматтарына ылайык келиши керек. Абоненттин почта индекси жана толук дареги Жазылуу жана жеткирүү картасында көрсөтүлгөн. Төлөм накталай жана банктык которуу жолу менен да жүргүзүлүшү мүмкүн.
Жазылуу наркын төлөгөндүгүн тастыктоо катары абонент кассалык машинанын изи менен Абонентти алат.
Жазылуунун баасын төлөнгөндүгүн ырастоо үчүн жазылуучу кассалык машинанын оттиски менен абонемент алат. Байланыш бөлүмдөрүндө жазылууну тариздөөдө жазылуунун жалпы суммасына ф. СП-2 дүмүрчөгүн жана календардык штемпель оттискасы менен ар бир басылмага абонемент алат. Жазылууну кабыл алуу 2023-жылдын 25 сентябырынан баштап 2023-жылдын декабрь айына чейин жүргүзүлөт.

ЖАЗЫЛУУЧУЛАРДЫН АЛДЫНДАГЫ ЖООПКЕРЧИЛИК
Жазылуучулардын алдында айрым номерлердин чыкпай калгандыгы, чыгуу графигинин бузулгандыгы, номерлердин эки катар чыккандыгы, басылмалардын жоюлгандыгы үчүн моралдык жана материалдык жоопкерчиликти гезит жана журналдардынредакциясы жооп берет.

ПОЧТА БАЙЛАНЫШЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН НАЗАРЫНА!
Жазылуу каталогу ар бир почта бөлүмүндө кардарлар үчүн жеткиликтүү жерде туруусу зарыл. Бул каталогдун операциялык залында жок болушу, ошондой эле анын ордуна кол жазма жана башка көчүрмөлөрдүн колдонулушу жазылуу боюнча басылмаларды жайылтуу уюмдарыменен түзүлгөнкелишимди одоно бузуу катары каралат.

Каталог снг первое полугодие 2024 г. каталог республика журналы 2024 г. каталог республика газеты 2024 г.