Жазылуу

КӨҢҮЛ БЕРҮҮ
Урматтуу абоненттер жана почта кызматкерлери!

Каталогго киргизилген басылмалар Кыргыз Республикасынын аймагында жана 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгына тиешелүү Жазылуу келишимдерин түзгөн мамлекеттерде таратылат.

КАТАЛОГТУН СҮРӨТМӨСҮ

I. Кыргыз Республикасынын гезит-журналдары.
II. Башка мамлекеттердин газеталары жана журналдары.

Ар бир бөлүмдүн ичиндеги басылмалар алфавиттик тартипте жайгаштырылат жана жазылуу индексине ээ. Материалдар жарыяланган тилдер аталыштын жанында кашаанын ичинде көрсөтүлөт. Кээ бир басылмалар басып чыгаруучулардын телефон номерлери менен аннотацияланат.
Каталогго кошумчалар чыгарылышы мүмкүн.

ЖАЗЫЛУУ БААСЫ
Каталог ар бир жазылуу мезгили үчүн жазылуу баасын камтыйт.
Басылманын жазылуу баасы жазылуу учурунда жазылуучудан алынат. Ал каталогдун баасынан жана КНСти кошкондо жеткирүү үчүн жергиликтүү почта кызматтарынын наркынан турат.
1. Мезгилдүү басылмаларга банктык которуу (которуу) аркылуу жазылууда КНС алынбайт.
2. Мезгилдүү басылмаларга жазылууда кошумча 2% КНС накталай акчага алынат.
Жазылуу баасы Кыргыз Республикасынын бардык аймактары үчүн берилген.

ЖАЗЫЛУУГА КАТТАТУУ
Каталогго кирген газета-журналдарга жазылуу басуу мезгилине ылайык 1 айдан 6 айга чейин кабыл алынат. Жазылуу учурунда абонент Жазылуу формасын ф.СП-1 жеткирүү картасы менен ар бир басылма үчүн өзүнчө калем менен, түшүнүктүү жана аббревиатурасыз толтурат. Басылманын аталышы жана индекси, жазылуунун мөөнөтү жана баасы Каталогдун маалыматтарына ылайык келиши керек. Абоненттин почта индекси жана толук дареги Жазылуу жана жеткирүү картасында көрсөтүлгөн. Төлөм накталай жана банктык которуу жолу менен да жүргүзүлүшү мүмкүн.
Жазылуу наркын төлөгөндүгүн тастыктоо катары абонент кассалык машинанын изи менен Абонентти алат.
Кассалык машинасы жок почта бөлүмүндө жазылууда абонент ф. квитанцияны алат. Календардык штамп менен ар бир басылмага жазылуунун жалпы суммасына СП-2 жана Жазылуу. Жазылуулар 2018-жылдын сентябрынан 2018-жылдын декабрына чейин кабыл алынат.

АБОНЕНТТЕРДИН АЛДЫНДАГЫ ЖООПКЕРЧИЛИК
Газеталардын жана журналдардын редакциялары айрым сандарды чыгарбоо, чыгаруунун графигин бузуу, кош номерлерди чыгаруу, басмаларды жоюу учун жазылуучулардын алдында моралдык жана материалдык жоопкерчилик тартышат.

ПОЧТА КЫЗМАТКЕРЛЕРИНЕ!
Жазылуу каталогу ар бир почта бөлүмүндө кардар үчүн жеткиликтүү жерде болушу керек. Операциялык залда бул Каталогтун жок болушу, ошондой эле анын ордуна кол менен жазылган же башка көчүрмөлөрдү колдонуу жазылуу боюнча басманы таратуунун эрежелерин жана таркатуучу уюмдар менен түзүлгөн келишимдерди одоно бузуу катары каралат.