Почта кызматтары

Россия Федерациясында жазуу жүзүндөгү кат алышуу үчүн тарифтер Почта посылкаларын Россия Федерациясына темир жол аркылуу жөнөтүү үчүн тарифтер Товарларды жүктөө/түшүрүү үчүн тариф КМШда жазуу жүзүндөгү корреспонденцияларды жөнөтүү тарифи Озон темир жол складына жөнөтүү тарифи Озон кампасына экспресс жөнөтүү үчүн тариф Темир жол Эл аралык посылкаларга тарифтер