Электрондук акча которууларды жөнөтүү үчүн тарифтер

Кыргызстан Республикасынын ичинде акча которууларды жөнөтүү үчүн тарифтер 

 

 

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары акча которууларды жөнөтүү үчүн тарифтер 

 

 

Жөнөтүлө турган сумма 

 

Тариф 

 

Жөнөтүлө турган сумма 

 

Тариф 

1000 сомго чейин 

 

20 сом 

1000 сомго чейин 

50 сом 

1000 сомдон 3000 сомго чейин 

 

2,2 % 

1000 сомдон 10000 сомго чейин 

4% 

3000 сомдон 6000 сомго чейин 

 

1,7 % 

10 000 сомдон 20 000 сомго чейин 

3% 

6000 сомдон 10000 сомго чейин 

 

1,2 % 

20 000 сомдон 50 000 сомго чейин 

2,5% 

10 000 сомдон 20 000 сомго чейин 

 

0,7 % 

свыше 50000  сом 

2% 

20 000 сомдон 50 000 сомго чейин 

 

0,5 % 

Эл аралык которуунун максималдуу суммасы “Кыргызпочтасы” ААК менен башка мамлекеттердеги дайындалган операторлордун ортосундагы эки тараптуу келишимдер менен аныкталат. 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын ичинде дарексиз шашылыш акча которууларды жөнөтүү үчүн тарифтер 

 

 

Шашылыш дарексиз эл аралык акча которууларды жөнөтүү үчүн тарифтер Pos Transfer 

 

 

Жөнөтүлө турган сумма 

 

 

Тариф 

 

Ркоторуу суммасы 

 

Тариф 

 

1 000 сомго чейин 

 

20 сом 

 

100 сомдон 5000 сомго чейин 

 

60 сом 

 

1 000 сомдон 10 000 сомго чейин 

 

30 сом 

 

5000 сомдон 300000 сомго чейин 

 

1,2%  

 

10 000 сомдон 30 000 сомго чейин 

 

40 сом 

 

 

 

30 000 сомдон 50 000 сомго чейин 

 

50 сом 

 

 

 

 

Эскертүү: Тарифтер салыктарды эске алуу менен эсептелет.

Эл аралык акча которуунун максималдуу суммасы “Кыргыз почтасы” ААКсы менен башка өлкөлөрдүн дайындалган операторлорунун ортосундагы эки тараптуу келишимдер менен аныкталат.
Тарифтер салыктарды эске алуу менен эсептелет.