Биз менен кантип байланышса болот


Дареги: 720001, Кыргыз Республикасы,  Бишкек ш.,  Чүй пр., 227

кабылдама: (+996 312) 61 36 07;

кеңсе: (+996 312) 61 52 93;

факс: (+996 312) 61 21 01 (+996 312) 90 17 25;

e-mail:  info@post.kg


ишеним телефону:  (+996 312) 61 52 94
МИ Кыргыз Почтасы
Почта кызматынын бөлүмү
POS терминалдар
Маалымат күркөлөр