Эл аралык кызматташтык

«Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасынын эл аралык ишмердигинин негизги багыты болуп Бүткүл дүйнөлүк почта союзуна (ДПБ), EMS кооперативине, Байланыш чөйрөсүндөгү Регионалдык Шериктештикке (РСС) мүчө болуу саналат. Дагы

«Финансы секторун өнүктүрүү» долбоору тууралуу маалымат

«Кыргыз почтасы» МИ 2-компонентти жигердүү ишке ашырууда. «Кыргыз почтасы» МИнин филиалдарынын тармагы аркылуу финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү кеңейтүү, Дүйнөлүк банктын «Финансы секторун өнүктүрүү» долбоору (грант № Н760 жана № кредит. 5067) (мындан ары Долбоор). Дагы