«Финансы секторун өнүктүрүү» долбоору тууралуу маалымат

2013-жылдын 11-июлунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Финансы секторун өнүктүрүү долбоорун (ПРФС P125689) ишке ашырууну каржылоо үчүн Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынан (мындан ары – Дүйнөлүк банк) кредит жана грант алды. Долбоор негизги компонент катары (2-компонент) «Кыргыз почтасы» (КП) филиалдарынын тармагы аркылуу финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү кеңейтүүнү камтыйт. Бул компонент колдонуудагы почта кызматын кедей жана айылдык жамааттар үчүн жеткиликтүү кылуу үчүн негизги финансылык кызматтарды үнөмдүү жеткирүү каналына айлантат.
МИ КП тарабынан сунушталган финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн учурдагы спектри негизинен ички накталай төлөмдөр жана кагаз түрүндө төлөмдү иштетүү менен чектелген. Бул кызматтарга төмөнкүлөр кирет:
• мамлекеттик пенсияларга жана социалдык камсыздоого (пособиелерге) каражаттарды бөлүштүрүү;
• коммуналдык кызматтар, телекоммуникация компаниялары, салыктар, МАИ айыптары жана мектеп төлөмдөрү үчүн накталай акчаларды чогултуу; дагы
• ички жана эл аралык почта которуулар, жана башка акча которуулар

Компоненттин максаты – КПнын учурдагы ишин негизги финансылык кызматтарды бөлүштүрүүнүн экономикалык жактан натыйжалуу рыноктук каналына айландыруу.

«Кыргыз почтасынын» филиалдарынын тармагы аркылуу финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү кеңейтүү» 2-компонентинин милдеттери
(i) КПКнын каржылык башкаруу потенциалын анын жүргүзүлүп жаткан корпоративдик реформа саясатынын бөлүгү катары чыңдоо, анын ичинде:
(a) негизги финансылык башкаруу системаларын өркүндөтүү;
Финансылык эсептин жана чыгымдардын, активдерди башкаруунун, тобокелдиктерди башкаруунун жана адам ресурстарынын методологиясы, бюджетти түзүүнүн жана аткаруунун тартиби, ички аудит жана ички контролдук боюнча колдонмо, ички аудиттин 3 жылдык жана бир жылга стратегиялык планы бекитилди. иштелип чыккан.
(b) Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына жана тышкы аудитке ылайык финансылык отчетту түзүүгө колдоо көрсөтүү;

 1. КПКнын 2016-2017-жылдар үчүн финансылык отчетуна аудит жүргүзүлдү. ФОЭС стандарттарына ылайык. КПКнын 2016-2017-жылдардагы финансылык ишмердиги жөнүндө аудитордук отчет. КП www.kyrgyzpost.kg расмий сайтында жайгаштырылган
  (ii) Жогорку көлөмдөгү, аз нарктуу финансылык транзакциялар үчүн кагазга негизделген бизнес-процесстерди кайра курууну колдоо, анын ичинде:
  (b) МКТ компоненттерин орнотуу;
 2. BAIP менен түзүлгөн келишимге ылайык,КПКга почта технологиялары (программалык жана аппараттык камсыздоо) финансылык кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүктү кеңейтүү үчүн берилүүдө. Бул субкомпонент чакан төлөмдөрдүн же финансылык транзакциялардын жапырт агымы үчүн кагаз бизнес процессин реинжинирингди колдойт. Ал финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү бөлүштүрүү үчүн заманбап маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын (МКТ) архитектурасын ишке ашырат жана кеңейтет, натыйжада финансылык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын, өз убагындалыгын, ишенимдүүлүгүн, экономикалык натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн олуттуу жакшыртууга мүмкүндүк берет.

(iii) КП аркылуу көрсөтүлүүчү финансылык кызматтардын спектрин жана көлөмүн кеңейтүү, анын ичинде:
(a) финансылык кызматтарды башкарууда потенциалды түзүү;
КП ребрендинг жүргүзүү максатында Долбоордун колдоосу менен анын почта бөлүмдөрүн жана «Кыргыз почтасы» колдонгон бардык ЖМКларды эффективдүү жана жагымдуу модернизациялоону колдоо үчүн саясаттын, көрсөтмөлөрдүн жана маалымдамалардын негизи катары Бренд китеби иштелип чыккан. KP Бренд китеби брендди ички жана тышкы колдонууну түшүндүргөн жазуу жүзүндөгү колдонмо. “Бренд” китеби бренддин материалдык элементтерин визиттик карталардан баштап жарнакка чейин, таңгактан баштап көрнөктөрдү жана алардын ортосундагы бардык формаларда кантип колдонуу керектиги боюнча конкреттүү нускамаларды камтышы керек, ошондой эле белгилүү бир бренд көрсөтмөлөрүнө ылайык, KP бренди. байланыштын бардык пункттарында ез изин калтыра алат.

Кыргызстандын почта системасын өнүктүрүү боюнча пландаштырылган иш-чаралар

 1. Окуу класстарын түзүү аркылуу «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасынын кызматкерлеринин потенциалын чыңдоо.
  Почта бөлүмдөрүнүн бардык тармагында кызмат көрсөтүүлөрдү кеңейтүү, ошондой эле мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын, өз убагында, ишенимдүүлүгүн жана рентабелдүүлүгүн жогорулатуу үчүн, аларды тейлөө кадрларды үзгүлтүксүз даярдоону, даярдоону жана кайра даярдоону талап кылат, кадрларды даярдоону түзүү зарыл. «Кыргыз почтасы». мамлекеттик ишканасында сабактар. Окуу класстарын Бишкек, Балыкчы, Жалал-Абад, Ош шаарларында ачуу пландалууда. Класстар заманбап компьютер, тармактык жабдуулар жана кеңсе эмеректери менен жабдылат.
  Окутуу бетме-бет жана аралыктан өткөрүлөт.
 2. Туруктуу окутуу системасын түзүү, бардык деңгээлдеги жогорку кесипкөй адам ресурстарын түзүү.
  1200 ГП КП кызматкерлерин окутуу:
  • Операторлор;
  • почта жетекчилери;
  • бэк-офистердин жана башкы кеңсенин адистери жана кызматкерлери ж.б.

Окутуу кызматкерлердин квалификациясын жогорулатууга жана кайра даярдоого багытталат.

 1. «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасынын финансылык башкаруусун күчөтүү
  Финансылык кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүктү кеңейтүү үчүн КПны финансылык менеджменттин программалык камсыздоосунун (ERP) эффективдүү иштеши үчүн кошумча жабдуулар менен жабдуу.